Wyróżniamy pięć warunków dobrej spowiedzi świętej

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4 Szczre wyznanie grzechów

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu